Priser

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget:

 Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege fra kr. 155/262
 Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk  kr. 49/36
 Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist  kr. 66
 Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud  kr. 56
 Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver  kr. 55
 Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og mikroskopering av urinsediment  kr. 55

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

 Tillegg for spesielt materiell, medisiner,spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v Etter kostnad
 Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon etter ønske fra pasienten  kr. 59
 Utskrifter av blodprøvesvar, henvisninger m.m  kr. 66
 For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller som ikke benyttes hos allmennlege/spesialist  kr.160/259
 Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m kr. 63
 Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m  kr.95
 Katetrisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m  kr. 134
 Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m  kr. 181